EU og fred i det 21. århundre

EU har blitt tildelt Nobels Fredspris for organisasjonens bidrag i å fremme fred, menneskerettigheter og demokrati i Europa gjennom de siste 60-årene.

Hva innebærer fred i Europa i det 21. Århundre, og hvordan kan EU sikre en fredelig utvikling i en tid med stor sosial uro?

I panelet var utenriksminister Espen Barth Eide, visepresident og kommissær for justis, grunnleggende rettigheter og EU-borgerskap i EU-kommisjonen, Viviane Reding, vise-president i EU-kommisjonen Maroš Šefčovič, viseminister for Europaspørsmål Andreas D. Mavroyiannis og  president i European Movement International Jo Leinen. 

Møteleder var Fredrik Sejersted, professor dr juris, leder for Senter for Europarett, Universitetet i Oslo.

Podcast fra møtet finner du her!

 

Se innleggene her:Se debatten her:


 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »