Erna Solberg på Civitafrokost

 

Civitafrokost mandag 15. juni 

Norge har denne våren vært i den mest alvorlige krisen siden annen verdenskrig. Hvordan er det å være statsminister i en slik situasjon? Hvordan er det å fatte beslutninger som får så store konsekvenser? Hvilke virkninger får krisen i Norge og internasjonalt? Og hvordan finne veien ut av krisen?

Statsminister Erna Solberg svarte på disse og andre spørsmål i samtale med leder i Civita, Kristin Clemet.

Frokostmøtet foregikk uten publikum og ble streamet på denne nettsiden og på Facebook.

 

Se video fra frokostmøtet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »