Er ytringsfriheten i krise?

 Civita inviterte til debattmøte og #Civitakveld på Litteraturhuset mandag 14. november

I sin nye bok Etter Charlie Hebdo. Ytringsfrihetens krise i historisk lys hevder historikeren Kjetil Jakobsen at ytringsfrihetsfundamentalisme kan være farlig, og at den som på en opplyst og ærlig måte vil begrunne og forsvare ytringsfriheten, også bør reflektere over hvor frihetens grenser går. Ytringsfrihet er nerven i det liberale demokratiet, men likevel ikke en absolutt frihet, mener Jakobsen. Vi spør: Er ytringsansvar og ytringsfrihet to sider av samme sak? Og hvordan begrunner vi egentlig ytringsfriheten?

I panelet var: Professor i historie Kjetil Jakobsen, politisk redaktør i Morgenbladet Lena Lindgren, professor i filosofi og prosjektmedarbeider i Civita, Lars Fr. Svendsen og journalist og forfatter Jon Hustad.

 

Se video fra møtet her:

:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »