Er det norske Forsvaret godt nok forberedt på konflikt i nord?

Se video fra møtet her:

Civitakveld onsdag 1. september kl. 20.00

Hvordan bør det norske Forsvaret innrettes med tanke på en mulig norsk-russisk konflikt i nord? Bør vi bruke mer ressurser på å utvide hæren, eller bør vi bruke mer penger på teknologiske og avanserte våpensystemer? Eller er det mulig å få til begge deler? Og hvordan skal politikere og offentligheten forholde seg til den fagmilitære debatten?

I panelet var: Sverre Diesen, tidligere forsvarssjef, Yngve Odlo, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys, Michael Tetzschner, stortingsrepresentant i Høyre, og Ola Borten Moe, nestleder i Senterpartiet.

Møtet ble sendt direkte på denne nettsiden og på vår Facebookside.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »