Diktator i forkledning

«Commandante Hugo Chavez er ikke så mye forkledd som avkledd – en paranoid klovn og politisk bølle som har verdens nest største oljereserver å lage kvalm for. En bok i rett tid»Torgrim Eggen

Civita lanserte fredag 11. januar boken «Diktator i forkledning». I boken retter forfatter Kristian Tonning Riise sterk kritikk mot det udemokratiske sinnelaget til Hugo Chavez. Forfatteren av boka deltok på frokostmøte sammen med Benedicte Bull (1. amanuensis SUM, UiO), Vegard Bye (NUPI), og Leiv Marsteintredet (1. amanuensis, UiO).

Bull og Bye kritiserte boken for å være ensidig, og i for liten grad ta innover seg latin-amerikansk kontekst. Leiv Marsteintredet vektla at dagens Venezuela ikke ligger innenfor rammen av det liberale demokratiet, samtidig som Marsteintredet understreket at Chavez heller aldri hadde hatt som mål at Venezuela skulle være et liberalt demokrati.

Hør podcast fra møte.

Se innleggene fra frokostmøte:

Se debatten her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »