Det er motstandere av ytringsfriheten som trenger å lære hva toleranse og frihet betyr

«Vi kan gjerne snakke om takt og tone, men når mennesker myrdes eller trues på livet for å si det andre ikke vil høre – innenfor lovens rammer – blir det feil å overføre ansvar på ofrene», skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Aftenposten.