Demokrati og diktatur

Hva er det som kjennetegner et velfungerende demokrati? Hva truer demokratiene i vår tid? Se video fra Civitafrokost med Carl Henrik Knutsen, Erik Solheim og Geir Flikke.