FROKOSTMØTE 18/1: Høy temperatur i debatt om kvotering


Er kvotering riktig eller er like rettigheter alltid rett? Er det spesielle hensyn eller mål for samfunnsutviklingen som er så viktige at prinsippet om likebehanding bør fravikes? Dette var sentrale spørsmål for Civitas frokostmøte om kvotering, som samlet godt over hundre engasjerte deltakere og et meget kompetent panel av foredragsholdere.

”Tvang virker”, sa barne – og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen i sitt innlegg på Civitas frokostmøte om kvotering. Statsråden mente at tvang fører til at arbeidsgivere vektlegger andre kriterier enn de ellers ville ha gjort. Tvang gjør arbeidsgiverne mer profesjonelle i ansettelsesprosessen, mente hun. Statsråden understreket at forsøket med moderat kvotering av innvandrere ikke innebærer at man skal ansette inkompetente medarbeidere fordi de har en annen hudfarge. Hun mente også at kompetansebegrepet må utvides. 

”Uansett hvor gode hensiktene er så blir kvotering galt. Det dreier seg i praksis om sortering av mennesker på grunnlag av annet enn kompetanse. Kjønn, hudfarge eller seksuell legning, er ikke en kompetanse”, sa Gunnar Strömmer, jurist og leder for svenske Centrum för Rättvisa. Strömmer har vunnet flere rettssaker om kvotering mot den svenske staten. I 2006 dømte svensk høyesterett universitetet i Uppsala for å ha innført ulovlige kvoteringsordninger for innvandrere.

Ronald Craig, ekspert på diskrimineringsrett ved Senter for menneskerettigheter, delte statsrådens syn om at kvotering er viktig for å få flere innvandrere i jobb. Arbeidsledigheten blant innvandrerer er tre ganger så stor som i den øvrige befolkningen. ”Det foregår en subtil, skjult rasisme i mange ansettelsesprosesser. Mange ganger er det ubevisst. Arbeidsgiverne må hjelpes til å bli mer bevistte”, sa Craig.

”Kvotering er galskap! Jeg vil ha meg frabedt å bli stakkarsliggjort og sett på en hjelpeløs innvandrer. Jeg har bodd i Norge i 20 og trenger ikke ekstra fordeler basert på fargepigmenter i huden min når jeg skal ut på arbeidsmarkedet”, sa Mazyar Keshvari, bystyrerepresentant for FrP i Oslo.

Debatten viste at kvotering handler om mer enn praktiske virkemidler for å øke sysselsettingen blant innvandrere i Norge. Det er i høyeste grad også prinsipielle spørsmål knyttet til dette. Skal økt likebehandling oppnås gjennom forskjellsbehandling? Hvor går grensen for forskjellsbehandling? Er vi i ferd med å bli så pragmatiske at grunnleggende rettsstatlige prinsipper om likhet for loven får mindre betydning?  

Debatten om kvoteringen vil definitivt fortsette.


Mer om kvotering på Civitas hjemmeside:

Like rettigheter er alltid rett, Civita-rapport, les mer her.

Artikkel av Grunnar Strömmer i Civita-boken
”Frihet – samtalen fortsetter”

Amerikansk debatt om kvotering. 

 

 

 

 

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »