Trenger Norge en kommunereform?

Civita inviterte til frokostmøte på Café Christiania onsdag 4. februar.

Regjeringen har varslet en reform som skal sikre færre og sterkere kommuner. Men trenger vi en kommunereform? Og er det mulig å gjennomføre en slik reform uten bruk av tvang?

Se video fra frokostmøtet med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H), stortingsrepresentant og leder i Senterpartiet, Trygve Vedum og jurist og forfatter av Civita-rapporten «Færre og sterkere kommuner», Ove Vanebo.

 

Se innleggene her:

Se debatten her:

 

Podcast fra frokostmøtet finner du her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »