Civita-akademiet pluss

Lørdag 5. april arrangeres Civita-akademiet pluss, et heldagskurs i politisk filosofi, for tredje gang.

På kurset vil det bli holdt forelesninger og gruppediskusjoner om ulike temaer innen politikk og ideologi.

Liberalisme
v/ filosof Lars Fr. H. Svendsen

Menneskerettigheter og Grunnloven
v/ jurist og filosof Morten Kinander

Den nordiske modellen og velferdsstatens bærekraft
v/ samfunnsøkonom Villeman Vinje

Sivilsamfunn
v/ filosof og rådgiver Lars Gauden-Kolbeinstveit

Ønsker du å delta, send en kortfattet søknad og CV til jurist i Civita,
Torstein Ulserødtorstein@civita.no

Kurset koster kr. 1000,- og dekker forelesninger, kursmateriell/bøker og lunsj.

Kurset er for personer over 35 år, som er interessert i politikk og samfunnsspørsmål, og vil foregå i Civitas lokaler i Akersgaten 20.

Søknadsfrist: torsdag 20. mars.

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »