Bård Larsen og Nils August Andresen får C. J. Hambros pris

C-J.HambroHistoriker i Civita, Bård Larsen, og Minervas redaktør, Nils August Andresen, ble 16. januar tildelt C. J. Hambros pris.

C. J. Hambros pris gis for «fremragende skribentvirksomhet i C. J. Hambros ånd». Juryens begrunnelse lyder:

«Historikeren Bård Larsen har bidratt til å øke kunnskapen om forholdet mellom det totalitære og norsk politisk virkelighet på en måte som også øker bevisstheten om totalitarismens farer på en sterk måte. Nils August Andresen har som både skribent og redaktør vært en viktig stemme i arbeidet med å definere hva det borgerlige er og hvilken rolle liberal-konservativ tenkning kan spille i norsk politikk. Med en ny regjering opplever styret i C. J. Hambros fond det som spesielt viktig å slå ring om og sette pris på gode stemmer som uavhengig, kritisk og konstruktivt kan være med på å definere hva borgerlig politikk er, hva slags politikk som bør føres, og hvilket grunnlag politikken bør bygge på. I et slikt perspektiv er miljøene rundt Civita og Minerva sentrale, og Bård og Nils August er viktige representanter for de miljøene.»

Styret ledes av Henrik Syse og består for øvrig av Ingrid Willoch, Francis Sejersted, Egil Alnæs, Kristin Clemet, Torbjørn Røe Isaksen og Håkon Harket. Blant tidligere prisvinnerne finner man flere av styrets nåværende medlemmer samt bl.a. Kåre Willoch, Gudleiv Forr, Ulf Andenæs og Lars Roar Langslet.

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »