Economic interests or human rights: How should liberal democracies interact with China?

Civita invited to a breakfast meeting Monday November 13th 8.00-9.30 am.

While China has experienced an unprecedented economic growth and reduction in extreme poverty, it has remained undemocratic. China’s concept of democracy and human rights differs from the West. Still, her economic ties has continued to deepen with the rest of the world. How will the rise of China influence liberal values which play a key role in the contemporary international system? And in dealing with China, will democratic countries have to choose either human rights or economic interests?

The panelists were: Dr. Lobsang Sangay, Tibetan Exile Prime minister and Senior Fellow at the East Asian Legal Studies Program at Harvard Law School, John Peder Egenæs, Secretary General of Amnesty International Norway and Stein Ringen, Visiting Professor, Department of Political Economy, King’s College London.

Watch video from the breakfast meeting here:

Watch the introductions here:

Watch the debate here:

Listen to podcast from the meeting:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »