En Høyre-mann i Søndagsavisa

Av Kristin Clemet, leder i Civita.

I dag var stortingsrepresentant for Høyre, Nikolai Astrup, gjest i NRKs magasin Søndagsavisa. Det er en hendelse som antagelig kvalifiserer til å være en nyhet. Innslag med borgerlige politikere er nemlig ikke så vanlig i dette programmet.

Søndagsavisa er et av nyhetsavdelingens flaggskip, der det, ifølge NRK, er «rom for utdyping og ettertanke i intervjuer, debatter og reportasjer», og der man ofte berører spørsmål av litt mer vidtrekkende og prinsipiell betydning.

Selv liker jeg programmet godt, men jeg har lenge hatt en følelse av at programmet er politisk skjevt, at det er en påfallende overvekt av rødgrønne gjester i programmet og en tilsvarende mangel på borgerlige perpektiver.

Om det er riktig hvis man vurderer programmet over lang tid, vet jeg ikke – men jeg har gjort en liten test:

Siden nyttår har Søndagsavisa vært sendt seks ganger og hatt et femtitalls gjester i studio. De fleste av dem er ikke politikere, men de som er det – i alt ca. 15 – har alle vært fra Ap (særlig Ap), SV eller Sp unntatt, altså, Nikolai Astrup. Jonas Gahr Støre er nærmest fast inventar; han har deltatt tre ganger.

Blant de øvrige gjestene er det enkelte som har en fortid som politikere og/eller har en allment kjent politisk tilhørighet. Blant disse har jeg greid å spore én, kanskje to, med en fortid i Venstre og en med en fjern fortid i Høyre. Ellers er det også her en overvekt av folk med rødgrønn bakgrunn eller tilhørighet.

Å telle innslag og deltakere på denne måten, er selvsagt ikke nok for å konkludere at programmet er politisk skjevt. Det er jo ikke sikkert at temaet eller foranledningen er positiv for de som deltar. Sist jeg var i Søndagsavisa, f.eks., var det ikke fordi NRK ville belyse noe Civita hadde gjort, men for å markere etableringen av en sosialdemokratisk tenketank. Og det skal sies: Grete Faremo møtte en kritisk reporter i Søndagsavisa i forrige uke, mens Nikolai Astrup hadde en relativt hyggelig «setting» i dag.

Likevel: Det kunne være interessant å vite hva som foregår på redaksjonsmøtene i Søndagsavisa. NRK har et helt særlig samfunnsoppdrag og må  greie å være politisk balansert. Så hvorfor er NRKs reportere så lite nysgjerrige på borgerlig «utdypning og ettertanke», og så nesegrus interessert i hele tiden å høre hva bl.a. Støre og Barth Eide har å si? Riktig nok sitter de i viktige posisjoner, men det gjør også lederen av Stortingets utenriks- og forsvarskomite – en kvinne fra Høyre – som ikke har vært i Søndagsavisa en eneste gang i år, enda temaene svært ofte har vært utenriks- eller forsvarspolitikk.

Jeg tror ikke, som de mest konspiratoriske, at NRK gjør dette bevisst. Men jeg syns det er slett journalistisk arbeid at NRK, i dette tilfellet Søndagsavisa, ikke greier å få frem flere borgerlige stemmer – politikere og andre – som kan bidra til å belyse de mange viktige og interessante spørsmålene som tas opp i programmet.

Det er dessuten ganske dumt, fordi det svekker tilliten til NRK.

 

Innlegget er publisert på Clemets blogg 19.2.12.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »