Trenger Norge en ny kulturpolitikk?

Christiania

Civita og Kulturrådet inviterer til frokostmøte tirsdag 16. oktober kl. 08.00-09.00

Med den pågående regionreformen kan vi stå overfor den største omstillingen av norsk kulturliv siden 1970-tallet. Mange har protestert mot forslagene til ekspertutvalget om å gi de nye regionene mer ansvar for kulturpolitikken. Flere institusjoner er kritiske til å flyttes fra statens til fylkeskommunenes budsjetter.

Kan reformen styrke kulturlivet og bidra til mer mangfold og maktspredning, eller vil reformen svekke kvaliteten på kulturinstitusjonene?

I panelet: Trine Skei Grande, kulturminister (V), Tone Hansen, rådsleder for Norsk kulturfond, Hege Knarvik Sande, generalsekretær i Norsk kulturforum og Ingebjørg Sofie Larsen, kulturredaktør i Minerva.

Det serveres frokost fra kl. 7.30, og det blir anledning til å stille spørsmål.

Møtet arrangeres i samarbeid med Kulturrådet og finner sted på Christiania, Nedre Vollgate 19, inngang i Stortingsgaten.

Frokostmøtet blir også streamet på våre hjemmesider.

Velkommen!

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »