Hvordan er det å være i opposisjon i Ungarn?

Litteraturhuset

Welcome to a Civita event at Litteraturhuset
Monday March 19th 18.00—19.30.

The Hungarian government is often critizised for it’s authoritarianism. How should we understand that allegation? And what are the implications for the Hungarian society at large? Moreover, if the critics are right, how do we explain the anatomy and history of modern day illiberalism? What are the consequences for civil society? The Hungarian researcher and blogger Eszter Nova will present her view in a thought provoking talk. Following Novas talk Eva Sarfi and Gabi Gleichmann will share their thoughts on the political situation in Hungary.

The panelists are: Eszter Nova, a Political Economy Fellow at the Financial Research Plc. in Budapest. Her expertise is the global political economy of the economic crisis, including the emerging populism and authoritarianism in the wake of the crisis. She is also a known blogger, Eva Sarfi, assisistant professor at the Department of Literature, Area Studies and European Languages, University of Oslo and Gabi Gleichmann, author.

Venue: Litteraturhuset in Oslo, Wergelandsveien 29.

Please register below.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »