Sløser politikerne med offentlige midler?

Christiania

Civitafrokost onsdag 16. januar kl. 8.00 – 9.00

Boken «Skattepengene som forsvant», av Henning Carr Ekroll, handler om offentlige prosjekter som har gått galt, med lite hensiktsmessig bruk av fellesskapets midler som resultat, og med få konsekvenser for de ansvarlige. Preges norsk politikk og forvaltning  av dårlig styring og ansvarsfraskrivelser? Eller er det tvert imot slik at offentlig sektor i all hovedsak fungerer godt?

I panelet: Henning Carr Ekroll, nyhetssjef i Aftenposten og forfatter av boken «Skattepengene som forsvant», Hilde Singsaas, administrerende direktør i DFØ, Ove Vanebo, advokat i Kluge Advokatfirma og Michael Tetzschner, stortingsrepresentant for Høyre.

Det serveres frokost fra kl. 7.30, og det blir anledning til å stille spørsmål.

Møtet finner sted på Christiania, Nedre Vollgate 19, inngang i Stortingsgaten.

Møtet blir også streamet på våre hjemmesider.

VELKOMMEN!

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »