Oscarsborgseminaret 2021

Oscarsborg

Vi inviterer med dette til Oscarsborgseminaret
4.-5. november 2021

 

Seminaret er en unik møteplass for de over 20 år, fra politikk, næringsliv og akademia.

 Oscarsborgseminaret er en arena for læring, idédebatt og dialog
på tvers av interesser og politiske meninger.

Hold av dagene til et annerledes seminar med topp foredragsholdere,
gruppediskusjoner og utfordrende innfallsvinkler!

 

Årets program så langt:

Norsk klimapolitikk og utfordringene vi nå står overfor
v/ Sveinung Rotevatn, nestleder i Venstre og tidligere klima- og miljøminister

Hvor effektiv er offentlig sektor?
v/Hilde Singsaas, direktør i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Norsk næringsliv og utfordringene fremover
v/ Gjermund Løyning, direktør for politikk og samfunnskontakt i NHO

En politisk vurdering av Europa-spørsmålet i Norge
v/ Sigurd Grytten, partner i Zynk og tidligere leder av Europabevegelsen

Liberalt demokrati og populisme
v/ Bård Larsen, historiker i Civita

 

Oscarsborgseminaret går over to dager og har et begrenset antall plasser. Deltakeravgiften på kr. 1590,- (studentpris 1190,-)
inkluderer seminarlitteratur, transport, overnatting og bevertning.

For å delta på årets seminar må du være fullvaksinert.

 Søknadsfrist: mandag 18. oktober 2021

Noen linjer om hvem du er og hvorfor du vil delta + CV sendes til therese@civita.no

For mer informasjon om seminaret, ta kontakt med
Therese Thomassen på tlf: 40 00 22 77

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »