Oscarsborgseminaret 2019

Oscarsborg

Vi inviterer med dette til Oscarsborgseminaret
26. – 27. september 2019

 

Seminaret er en unik møteplass for unge fra politikk, næringsliv
og akademia i alderen ca. 20-40 år.

 Oscarsborgseminaret er en arena for læring, idédebatt og dialog
på tvers av interesser og politiske meninger.

Hold av dagene til et annerledes seminar med topp foredragsholdere,
gruppediskusjoner og utfordrende innfallsvinkler!

 

ÅRETS PROGRAM:

 

Digitalisering og fremtid
v/ Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor

 Kina – den nye supermakten
Sun Heidi Sæbø
, samfunnsredaktør i Morgenbladet

Kommunevalget og veien videre for det politiske Norge
v/ Kristin Clemet, leder i Civita

Populisme
v/ Bård Larsen, historiker i Civita

Klimabudsjett – Hvordan få et statsbudsjett i tråd med 1,5-gradersmålet
v/Haakon Riekeles, samfunnsøkonom i Civita

 

Oscarsborgseminaret går over to dager og har begrenset antall plasser. Deltakeravgiften på kr. 1590,- (studentpris 1190,-)
inkluderer seminarlitteratur, transport, overnatting og bevertning.

 Søknadsfrist: onsdag 21. august 2019

Noen linjer om hvem du er og hvorfor du vil delta + CV sendes til therese@civita.no

For mer informasjon om seminaret, ta kontakt med
Therese Thomassen på tlf: 40 00 22 77

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »