Liberale tenkere for vår tid

Civita, Akersgt. 20, 6. etg.

Civita inviterer til boklansering
i våre lokaler i Akersgata 20, 6.etasje,
onsdag 11. januar kl. 18.30.

 

Temaet for møtet er Lars Peder Nordbakkens bok Liberale tenkere for vår tid.

I boken trekker Lars Peder Nordbakken opp noen hovedlinjer i den internasjonale liberale idétradisjonen etter andre verdenskrig. I sentrum står ni utvalgte liberale intellektuelle, som har gitt viktige bidrag til vår forståelse av hva det vil si å være liberal. Utvalget inkluderer Ludwig von Mises, Friedrich A. Hayek, Wilhelm Röpke, Walter Eucken, Trygve J. B. Hoff, Milton Friedman, Karl Popper, Ralf Dahrendorf og Amartya Sen.

Boken munner ut i en tolkning av tenkernes betydning for den fornyelsen av liberalismen som vi allerede kan skimte konturene av. Indirekte formidler også boken et tidsaktuelt og bredt liberalt argument mot de kreftene som på nytt truer med å fortrenge og ødelegge liberale grunnverdier og institusjoner i mange land.

Med oss til å diskutere boken har vi professor ved Universitetet i Agder, Hans Chr. Garmann Johnsen, forfatter og rådgiver Ivar Hippe, leder av Ratio instituttet i Stockholm, Nils Karlson og forfatteren selv, Lars Peder Nordbakken, som også er økonom i Civita.

Det blir enkel servering. Boken selges til rabattert pris på møtet.

Velkommen!

Møtet er dessverre fulltegnet!

For plass på venteliste, ta kontakt med Therese Thomassen 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »