KURS: Hva er EØS-avtalen og hvorfor er den så viktig for norske bedrifter og arbeidsplasser?

I oktober tilbyr Civita et kurs om EØS-avtalen.

Kurset er spesielt innrettet mot norske ungdomspolitikere, men er også åpent for andre interesserte.

Kurset går over to dager i Civitas lokaler i Akersgata 20 i Oslo.
Kursansvarlig er Jan Erik Grindheim, statsviter i Civita og ekspert på EU og EØS.

 

Program:

 

Del I: Hva er EU og hva er EØS-avtalen?

Dette er et innføringskurs om EU og EØS-avtalen, hvor det først gis en kort introduksjon til hvorfor det europeiske samarbeidet i EU ble etablert, og hvordan det har utviklet seg historisk. Deretter fokuseres det på «Det indre marked» som kjernen i EU-samarbeidet. Til slutt gis en introduksjon til hvordan EØS-avtalen fungerer for Norge.

 

Tirsdag 8. oktober 2019 kl. 9.15 – 15.30.

 

09.15 – 10.00  EU – fra økonomisk fellesskap til politisk union
Forelesning ved Jan Erik Grindheim, statsviter i Civita

10.15 – 11.00  Gruppearbeid om forskjellen på EØS og EU-medlemskap
Ledet av Jan Erik Grindheim

11.15 – 12.00  EØS-avtalen og Norges forhold til EU
Forelesning ved Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)

12.15 – 13.15  Lunsj

13.15 – 14.00  EØS-avtalen handler mye om jus
Forelesning ved Torstein Ulserød, jurist i Civita

14.15 – 14.45  Hvordan behandles EØS-saker i Stortinget?
Forelesning ved Heidi Nordby Lunde, leder av Europabevegelsen og stortingsrepresentant for Høyre.

14.45 – 15.30  Hvilke muligheter gir EØS-avtalen for Norge?
Oppsummering og konklusjon ved Jan Erik Grindheim

 

Del II: Hvordan fungerer EØS-avtalen i praksis?

Dette er et mer praktisk rettet kurs hvor deltagerne får en innføring i hvordan EUs indre marked fungerer, og hvordan Norge er knyttet til dette gjennom EØS-avtalen. Fokuset vil være på de fire frihetene denne avtalen baseres på, og på spenningen mellom EUs felles politikk på dette området og den politikk de enkelte medlemsstatene forventes å føre for å tilfredsstille grunnprinsippene i EU- og EØS-samarbeidet.

 

Tirsdag 29. oktober 2019, kl. 9.15 – 15.30

 

09.15 – 10.00  EØS-avtalen og logikken i EUs indre marked
Forelesning ved Jan Erik Grindheim, statsviter i Civita

10.15 – 11.00  EØS-avtalens fire friheter i praksis
Forelesning ved Torstein Ulserød, jurist i Civita

11.15 – 12.15  Gruppearbeid om EØS-avtalens fire friheter og det indre marked i EU
Ledet av Jan Erik Grindheim og Torstein Ulserød

12.15 – 13.15  Lunsj

13.15 – 14.00  Norske bedrifter og arbeidsplasser i EUs indre marked
Forelesning ved Anne Louise Aarthun Bye, leder for arbeidslivsavdelingen i NHO.

14.15 – 14.45  EØS-avtalens betydning for en global næring som skipsfarten
Forelesning ved Helene Tofte, direktør for internasjonalt samarbeid og klima i Norges Rederiforbund

14.45 – 15.30  Hva er spesielt med EØS-avtalen?
Oppsummering og konklusjon ved Jan Erik Grindheim

 

Er du interessert i å delta på kurset sender du en kort presentasjon av deg selv, der du også begrunner hvorfor du ønsker å delta, til janerik@civita.no. Det er et begrenset antall plasser på kurset.

Søknadsfrist: torsdag 26. september

For mer informasjon om kurset, ta kontakt med Jan Erik på telefon 90 91 99 39 eller e-post janerik@civita.no.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »