Hvordan sikre god kapitaltilgang?

Thon Hotel Rozenkrantz

Civita og Bergen Næringsråd inviterer til frokostmøte på Thon Hotel Rosenkrantz onsdag 18. april kl. 08.30—10.00.

 

Civita og Bergen Næringsråd inviterer til diskusjon om Kapitaltilgangsutvalgets forslag for å bedre kapitaltilgangen til norske bedrifter.

 

 

Norske bedrifters verdiskaping og tilstrekkelig og god kapitaltilgang til nye bedrifter vil være sentralt i den omstillingen næringslivet skal gjennom. Hvordan kan vi sørge for at kapitaltilgangen til norske bedrifter og prosjekter sikres i fremtiden?

I panelet: Aksel Mjøs, leder av Kapitaltilgangsutvalget, vil fremlegge utvalgets forslag. Det blir kommentarer ved Anders Skjævestad, administrerende direktør i DNB Liv, Kristin Clemet, leder i Civita, Sivert Bjørnstad, medlem finanskomiteen for FrP og Sindre Støer, administrerende direktør i Verdipapirforetakenes forbund.

 

Møtet streames her fra 08.30: http://webcast.seria.no/webcast/87169745

 

Frokost serveres fra klokken 8.00.

Klikk her for å melde deg på arrangementet.

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »