Hvilken rolle bør våre egne interesser spille i utviklingspolitikken?

Christiania

Civitafrokost torsdag 17. oktober
kl. 08.00 – 09.15

Betingelsene for bistands- og utviklingspolitikken er i endring. Ekstrem fattigdom er kraftig redusert globalt, og er i dag blant annet knyttet til væpnet konflikt. Flere aktører er involvert i utviklingsarbeidet og bistanden må i større grad ses i sammenheng med både nærings,- utenriks- og sikkerhetspolitikken. Er den tradisjonelle forståelsen av bistand mindre egnet til å løse dagens utfordringer? Står skillet mellom altruisme og interessepolitikk i veien? Vil kortsiktige interesser gå på bekostning av den langsiktige fattigdomsbekjempelsen?

I panelet: Anniken Huitfeldt, leder utenriks- og forsvarskomiteen, Asle Toje, forsker og kommentator og Ole Jacob Sending, forskningssjef i NUPI.

I forbindelse med møtet lanserer Civita notatet «Hvilken rolle bør våre egne interesser spille i utviklingspolitikken?» av Bård L. Thorheim, tidligere politisk rådgiver i Utenriksdepartementet.

Dørene åpner kl. 7.30, og det blir anledning til å stille spørsmål.

Møtet finner sted på Christiania, Nedre Vollgate 19, inngang i Stortingsgaten.

Møtet blir også streamet på våre hjemmesider.

VELKOMMEN!

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »