Fleslandseminaret 2020

Seminaret er dessverre avlyst på grunn av koronavirus-situasjonen.

Civita inviterer til Fleslandseminaret
12. – 13. mars 2020

 

Fleslandseminaret avholdes for tolvte året på rad og er en unik møteplass for unge fra politikk, næringsliv og akademia i alderen ca. 20-40 år.

Seminaret er en arena for læring, idédebatt og dialog på tvers av interesser og politiske meninger. Hold av dagene til et annerledes seminar med topp foredragsholdere, interessante gruppediskusjoner og utfordrende innfallsvinkler!

 

Program:

 

SSBs rolle i offentligheten: Hvilken statistikk trenger Norge?

v/ Geir Axelsen, administrerende direktør i SSB


Er New Public Management og målstyring gode verktøy for offentlig sektor?

v/ Hilde Singsaas, direktør i Direktoratet for økonomistyring


Trenger vi private bidrag i helsesektoren?

v/ Anne Kari Bratten, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter


Hva skal til for å nå klimamålene?

v/ Haakon Riekeles, samfunnsøkonom i Civita


Trenger norsk næringsliv en menneskerettighetslov?

v/ Tale Hungnes, samfunnssjef i Amnesty International Norge og Malin Helgesen, advokat i Equinor med ansvar for menneskerettigheter

 

Deltakeravgiften er kr. 1390,- (studentpris 990,-) og inkluderer seminarlitteratur, overnatting og bevertning, deriblant en middag på torsdagskvelden.

Seminaret avholdes på Clarion Hotel Bergen Airport (Flesland).

 

Søknadsfrist mandag 10. februar 2020

 

Kortfattet søknad og CV merket Fleslandseminaret 2020
sendes til eirik@civita.no eller civita@civita.no

For mer informasjon om seminaret, ta kontakt med
Eirik Løkke på tlf: 95 88 68 07 eller Therese Thomassen på tlf: 911 13 249 /therese@civita.no

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »