Er trygdesystemet godt nok, eller trenger vi nytenkning?

Møtet streames uten publikum

Civitafrokost onsdag 3. juni
kl. 8.00 – 9.00

 

Koronakrisen viser at mange trenger NAV og de ytelsene NAV forvalter. Er NAV godt nok rustet? Er det behov for en grunnleggende gjennomgang av NAVs ytelser? NAV-veileder Hege Moen har foreslått en garantiinntekt, er det løsningen?

Hvordan sørger vi for at fremtidens velferdsytelser er bærekraftige og hjelper dem som trenger det?

I panelet: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, professor i statsvitenskap ved Oslomet, Ann-Hélen Bay, professor emeritus ved Universitetet i Oslo, Kalle Moene, og seniorforsker ved Frischsenteret, Simen Markussen.

Frokostmøtet vil foregå uten publikum og streames både på denne nettsiden og på Facebook.

Det vil være mulig å stille spørsmål via Twitter med hashtag #civitafrokost og i selve streamen på Facebook.

Velkommen!

Melder du deg på under vil vi sende deg en reminder dagen før med linker til streamen.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »