Er manglende domstolskontroll med forvaltningen en trussel mot rettssikkerheten?

Møtet streames uten publikum

Civitafrokost tirsdag 16. mars kl. 8.00 – 9.00

Ifølge Domstolkommisjonens rapport fra høsten 2020 (NOU 2020:11) fremmes det i Norge usedvanlig få saker mot forvaltningen i domstolene sammenlignet med i andre land. Kostnadene for privatpersoner ved å fremme slike saker for domstolene er høye, og det er i økende grad etablert domstollignende nemnder som erstatter domstolene.

Er innbyggernes rettssikkerhet i møte med forvaltningen god nok? Er domstollignende forvaltningsorganer likeverdige med domstoler? Hindrer manglende domstolkontroll endringer i forvaltningens praksis hvor dette er nødvendig?

I panelet: Merete Smith, generalsekretær i Den Norske Advokatforening, Michael Tetzschnerstortingsrepresentant Høyre, og Sunniva Cristina Bragdø-Ellenesførsteamanuensis ved Universitetet i Agder.

Møtet vil foregå uten publikum og streames på vår nettside her og på Facebook.

Det vil være mulig å stille spørsmål via Twitter og i selve streamen på Facebook.

Melder du deg på under vil vi sende deg en reminder dagen før med linker til streamen.

Velkommen!

 

 

 

Påmelding til arrangement

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »