Den tredje statsmakt – er vår rettssikkerhet god nok i dag?

Se live stream fra kl. 8.00:

Civitafrokost torsdag 1. oktober
kl. 8.00 – 9.00

Domstolkommisjonens delrapport II overleveres justisministeren 30. september. I denne rapporten er rettssikkerheten i fokus. Er domstolene tilstrekkelig uavhengige og er kompetansen god nok? Er det behov for spesialisering blant dommerne eller domstolene? Hva kan gjøres for å få ned ventetid og effektivisere ankeprosessene? Og kan rettssikkerheten lovmessig sikres bedre?

Vi inviterer til diskusjon om rettsstaten og hovedforslagene i Domstolkommisjonens delrapport II.

 

I panelet: Yngve Svendsen, leder av Domstolkommisjonen og sorenskriver i Oslo Tingrett, Emilie Enger Mehl, stortingsrepresentant (Sp) og medlem av Stortingets justiskomité, Peter Christian Frølich, stortingsrepresentant (H) og andre nestleder av Stortingets justiskomité og Tor-Aksel Busch, tidligere riksadvokat og vinner av Rettssikkerhetsprisen i 2019.

Frokostmøtet vil foregå uten publikum og streames på denne nettsiden og på vår Facebookside.

Det vil være mulig å stille spørsmål via Twitter med hashtag #civitafrokost og i selve streamen på Facebook.

Velkommen!

Melder du deg på under vil vi sende deg en reminder dagen før med linker til streamen, og gi beskjed skulle vi åpne opp for publikum.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »