Civitaskolen våren 2021

Civita

Civitaskolen er for deg som er interessert i politikk og samfunn, og som ønsker å lære mer og diskutere med andre.

Hvordan man definerer for eksempel frihet og demokrati påvirker ofte hvor man står politisk og hvilke partier man sympatiserer med.

På Civitaskolen vil du få mer innsikt i ideologiske tankeretninger og hvordan disse påvirker politikk i praksis. I tillegg vil viktige temaer som for eksempel bistand, klima og velferd bli drøftet.

Kurset er ment for alle som er engasjert og interessert i politikk- og samfunnsspørsmål. Civita er en liberal tankesmie og alle er velkommen til å søke.

Søkere må være mellom 17 og 20 år (født i 2004 eller før).

Kurset vil foregå over tre helge-samlinger i Oslo, lørdag og søndag fra ca. kl 09.00-16.00 begge dagene:

1. samling 6. – 7. mars

2. samling 17. – 18. april

3. samling: 29. – 30. mai

 

Kursavgift er 500 kr (inkluderer bøker og lunsj til hver samling).

Kurset vil foregå i Civitas lokaler i Akersgata 20.

Send oss en søknad og fortell litt om hvorfor du ønsker å delta på Civitaskolen, interessefelt og noen linjer om deg selv.

Søknadsfrist:

Mandag 18. januar 2021

 

Søknad sendes til Cathrine Ulrikson på e-post: cathrine@civita.no

For spørsmål ta kontakt med Gard Løken Frøvoll: gard@civita.no eller Lars Kolbeinstveit: kolbeinstveit@civita.no

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »