Civita-akademiet

Civita

Civita-akademiet arrangeres ikke høsten 2021, men vil arrangeres igjen våren 2022 med søknadsfrist 31. januar 2022.

Kurset vil gå over fire helger, hvorav en helg er en utenlandstur. Datoer og reisested vil annonseres så fort det er klart.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »