Boklansering: Personvern etter Snowden – Privatliv i det digitale samfunn 

Kulturhuset

Se live streaming fra boklanseringen her:


Civita inviterer til boklansering og debatt om personvern på Kulturhuset torsdag 13. oktober kl. 18.00-20.00

 

personvern_3dStatens fullmakter til å overvåke deg som borger har blitt kraftig utvidet de siste 15 årene. Tilhengerne av overvåking argumenterer med at den er nødvendig for å hindre terror og alvorlige trusler mot landets sikkerhet. Men har myndighetene fått så store fullmakter at personvernet er truet?

Samtidig skaper kommersielle aktører, som blant andre Google og Facebook, utfordringer for privatlivet gjennom sine forretningsmodeller, som baserer seg på kjøp og salg av personlige data.

Hvordan kan vi balansere overvåkning og personvern i et liberalt samfunn? Og hvordan skal privatlivet sikres i møte med den nye digitale «overvåkningsøkonomien»?

 

PROGRAM:

Kl. 18:00: Velkommen og innledning v/ forfatteren av boken Personvern etter Snowden, Eirik Løkke.

Kl. 18:10: «Statens overvåkning i terrorens tidsalder – trussel mot personvernet?»

I panelet: Ove Vanebo, statssekretær i Justisdepartementet, Jon Wessel-Aas, advokat (H) og styreleder i Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling (ICJ-Norge), og Eva Jarbekk, advokat og leder av Personvernnemnda.

Kl. 19:00:  «Hvilke utfordringer skaper den nye digitale økonomien for privatlivet?»

I panel: Eirik Newth, forfatter av boken Overvåkningssamfunnet, Finn Myrstad, fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet, og Kjetil Thorvik Brun, fagsjef IKT og digitale tjenester i Abelia.

Kl. 19:50 Avslutning 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »