Kvelds- og debattmøter

Hvordan skal det norske samfunnet forholde seg til terrortrusselen fra IS?

25. februar 2020 kl.19:00, Litteraturhuset i Trondheim

Litteraturhuset i Trondheim og Civita inviterer til debattmøte tirsdag 25. februar med Sofie Høgestøl, førsteamanuensis ved det juridiske fakultet ved UiO og forfatter av boken «Fremmedkrigere», og Iyad El-Baghdadi, menneskerettsaktivist og forfatter tilknyttet Civita.

Les mer »

Kom med innspill til Klimaomstillingsutvalget

3. mars 2020 kl.09:00, Oslo og Bergen

I samarbeid med SoCentral og Sparebanken Vest inviterer WWF, Civita og Norsk klimastiftelse til to åpne samlinger og høringer i Bergen og Oslo, der alle kan komme med innspill til Klimaomstillingsutvalget.

Les mer »

The Time is Now: Women Leading Middle East Uprisings

4. mars 2020 kl.18:30, Nobel Peace Center

Oslo Women’s Rights Initiative, The Nobel Peace Center and Civita invite you to come and listen to courageous stories featuring prominent female activists from Iran, Iraq and Lebanon.

Les mer »

Tidligere arrangementer