Frokostmøter

Kom med innspill til Klimaomstillingsutvalget

3. mars 2020 kl.09:00, Oslo og Bergen

I samarbeid med SoCentral og Sparebanken Vest inviterer WWF, Civita og Norsk klimastiftelse til to åpne samlinger og høringer i Bergen og Oslo, der alle kan komme med innspill til Klimaomstillingsutvalget.

Les mer »

Hva ligger bak den grønne bølgen i Europa?

17. mars 2020 kl.08:00, Christiania

Civitafrokost tirsdag 17. mars med Ralf Fücks som regnes som en ledende tenker bak utviklingen av Die Grünen i Tyskland, og Guri Melby fra Venstre og Lage Nøst fra Miljøpartiet De Grønne.

Les mer »

Krig og etikk

26. mars 2020 kl.08:00, Nationaltheatret

Velkommen til frokostmøte inspirert av forestillingen Den kaukasiske krittringen i samarbeid med Nationaltheatret torsdag 26/3. I panelet diskuteres stykkets etiske problemstillinger og hvordan Brecht til syvende og sist ønsker å plassere publikummere som dommere. Hva er rett, rettferdighet, skyld, uskyld, riktig straff og soning?

Les mer »

Tidligere arrangementer