Frokostmøter

Hvilken rolle bør våre egne interesser spille i utviklingspolitikken?

17. oktober 2019 kl.08:00, Christiania

Civitafrokost torsdag 17. oktober: Er den tradisjonelle forståelsen av bistand mindre egnet til å løse dagens utfordringer? Står skillet mellom altruisme og interessepolitikk i veien? Og vil kortsiktige interesser gå på bekostning av den langsiktige fattigdomsbekjempelsen?

Les mer »

Er Forsvaret forberedt på dagens sikkerhetsutfordringer?

30. oktober 2019 kl.08:00, Christiania

Civita inviterer til frokostmøte med forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen, Karsten Friis, og Janne Haaland Matlary. Les mer og meld deg på her!

Les mer »

Tidligere arrangementer