Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på

Wilkinson, Richard og Kate Pickett: The Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone

Dessverre er The Spirit Level preget av for enkel bruk av statistikk, som ikke gir grunnlag for de sterke konklusjonene Wilkinson og Pickett, og deres norske følgesvenner, har trukket ut av den.

SPIRIT LEVEL: Sterke konklusjoner, svak statistikk

Økonomi og velferd
Marius Doksheim

CIVITA-NOTAT: Likhet eller frihet? En kritikk av The Spirit Level

Økonomi og velferdUlikhet
Marius Doksheim

Nr. 12 2010: Likhet eller frihet? En kritikk av The Spirit Level

Boken The Spirit Level, skrevet av Richard Wilkinson og Kate Pickett, er blitt populær i mange kretser, fordi den med tilsynelatende overbevisende statistiske analyser virker til å avslutte diskusjonen. Men konklusjonene hviler på mangelfullt statistisk arbeid og forenklinger. 
IdeerDemokrati og rettigheterØkonomi og velferdUlikhet

ULIKHET: The Spirit Level – falske sammenhenger?

Økonomi og velferd
Ove Vanebo

Usikre utslag av ulikhet

Ove Vanebo skriver om ulikhet og boken "The Spirit Level": "De overnevnte undersøkelser bør tilsi at man tar konklusjonene fra forfatterne av Ulikhetens pris med en klype salt. Problemet er at boken tas til inntekt for politiske løsninger og virkelighetsbeskrivelser det er vanskelig å vite noe sikkert om konsekvensene av."
Økonomi og velferdUlikhet

Nyansert kunnskap – og verdier

"Politikk skal riktig nok baseres på kunnskap og forskning, men ikke bare på kunnskap og forskning. Politikk er også verdier, ideer og prioriteringer; det er det som skiller politikk fra teknokrati. Jeg tror heller ikke det er mulig for politikken å basere seg på forskning og kunnskap alene. Alt kan nemlig ikke måles og telles," skriver Kristin Clemet i Dagbladet, i et bidrag til debatten om boken "The Spirit Level".
Økonomi og velferd

Temaside: Civita om Ulikhetens pris

I dag lanseres boken "The Spirit Level" på norsk, under navnet "Ulikhetens pris". Flere i Civita har skrevet om bokens svakheter og styrker. Statistikkbruken er svært enkel, og forfatterne ser bort fra en rekke vanskelige avveininger. Ser man på den mer forseggjorte forskningen, oppsummert i The Oxford Handbook of Economic Inequality, ser man at "de fleste studier av helse og ulikhet ikke finner noen statistisk signifikant sammenheng, verken mellom land eller over tid.” Her har vi samlet noe av det vi tidligere har skrevet.
Økonomi og velferd
Mathilde Fasting

Fukuyama og det postliberale

Den røde tråden som går gjennom Francis Fukuyamas tanker om politisk orden, er mer konservativ enn liberal.
LiberalismeKonservatismeIdeer
klima
Indra de Soysa

Is free-market capitalism more climate friendly than egalitarianism?

Many blame free-market capitalism for destroying both equitable outcomes and the climate. The evidence garnered from the examination of hard data on weak and strong sustainability, however, suggests just the opposite. Free-market capitalistic policies increase weak sustainability and reduce greenhouse gas emissions, whereas a measure of egalitarianism consistently works in the opposite direction.
Økonomiske systemerKlima og miljøNæringspolitikk

Brox, Ottar: På vei mot et postindustrielt klassesamfunn?

Brox’ svakhet er at han ser på ulikhet som roten til nesten alt ondt. Styrken ligger i at han anerkjenner at ikke alle midler for å bekjempe ulikhet er legitime eller hensiktsmessige.
Lars Kolbeinstveit

Ottar Brox er fortsatt aktuell

Brox’ svakhet er at han ser på ulikhet som roten til nesten alt ondt. Styrken ligger i at han anerkjenner at ikke alle midler for å bekjempe ulikhet er legitime eller hensiktsmessige. Lars Gauden-Kolbeinstveit i Minerva.
Ulikhet
Kristin Clemet

Om Civita, ulikhet og tillit

"Professor Dag O. Hessen vet åpenbart ingenting om det arbeidet Civita har gjort når det gjelder ulikhet og tillit", skriver Kristin Clemet i Morgenbladet.
Økonomi og velferdUlikhet
Kristin Clemet

Angst for kunnskap om ulikhet

"Lederartikkelen i Morgenbladet påstår at Civita går for langt i å etterprøve og granske "storslåtte teorier" om ulikhet, fordi det kan føre oss over på et "faktafetisjistisk sidespor". Men skal vi videre, må vi ha kunnskap, både om situasjonen i eget land, om årsakene til utviklingen og om tiltak som kan virke. Her bidrar nå Civita - i motsetning til nesten alle andre - og da får det heller stå sin prøve," skriver Kristin Clemet.
Ulikhet
Marius Doksheim

Ulikhetens pris: Alle innleggene

7. februar skrev Hallvard Bakke om boken "Ulikhetens pris" i Klassekampen. Det startet en lengre diskusjon om boken, hovedsakelig i Klassekampen. På denne siden er alle innleggene samlet.
Ulikhet
Marius Doksheim

Ulikhetens pris: Svar til Håvard Nilsen

"Håvard Friis Nilsen i Res Publica etterlyser i Klassekampen 19.2. svar på tre faglige utfordringer. Det skal han få. Det er fremkommet en rekke innvendinger til metodene i Ulikhetens pris. Forfatterne siterer annen forskning på misvisende måte, de overdriver egne og andres forskningsresultater, og de tar for få forbehold. Kort sagt: Dette er svak forskningsformidling. Og jeg er ikke den eneste som mener det," skriver Marius Doksheim.
Økonomi og velferdUlikhet

Utvikling: Skape – så dele

"Det er begrenset hva vi kan og bør gjøre for å fortelle andre land hvordan de skal skape utvikling. Det er begrenset hva som kan og bør «eksporteres» av norske modeller til et utviklingsland. Dessuten er det begrenset hva vi er villige til å gjøre, dersom det som tjener utviklingslandene, rammer oss selv," skriver Kristin Clemet i en artikkelsamling fra Utenriksdepartementet.
Økonomi og velferd

Ulikhet og utvikling

"Det er klart at en type økonomisk vekst som utelukkende tilfaller noen få, ikke vil gi god fattigdomsreduksjon. Men det er også urealistisk å tro på økonomisk vekst uten at noen blir raskere rike enn andre. De rikeste kan også bidra med investeringer, arbeidsplasser og etterspørsel," skriver Marius Doksheim hos Minerva.
Økonomi og velferd

Tillit og likhet

"Det er en nær sammenheng mellom tillit og gode resultater. Og tillit er ikke bare et spørsmål om økonomisk likhet, men kanskje vel så mye om mulighetslikhet, likebehandling og likhet for loven. Så kanskje er det slik at det først og fremst er en del av den politikken SV har vært i mot, som har gjort Norge til et så tillitsfullt land," skriver Kristin Clemet og Marius Doksheim i et svar til Audun Lysbakken i BT.
Ideer

Avgrenset ulikhet

"De fattigste prosentene i USA har større kjøpekraft enn selv de rikeste prosentene i for eksempel India. Ikke dermed sagt at ulikheter innad er uviktig, men det viser at hvor en er født er langt viktigere enn hvilken klasse man er født inn i." skriver Marius Doksheim i Dagens Næringsliv
Økonomi og velferd

Forskjeller mellom land

"Forskjellene mellom land er langt viktigere enn forskjellene innad i land. Skal man redusere forskjellene er frihandel og migrasjon viktigere enn intern omfordeling," skriver politisk økonom og rådgiver i Civita, Marius Doksheim på Minervanett.no.
Økonomi og velferd

VELFERD: Likhet – ett av flere mål

Ideer

DEBATT: Likhetsdilemmaet

Ideer

LIKHET: Likhet vs. vekst

Ideer
Woke, antiwoke, blyant, viske ut
Bård Larsen

(Anti)Antiwoke?

Hvordan har begrepet woke fått så stor oppmerksomhet? Er debatter om woke avsporinger fra det som virkelig burde bekymre oss? Les essay fra Bård Larsen om antiwoke og den amerikanskdominerte kulturkrigen.
Identitetspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Nils Karlsson: Reviving Classical Liberalism Against Populism

Liberalismen, spesielt i dens idépolitiske versjon, lever videre i beste velgående. Nils Karlsons bok er et kjærkomment bevis på det.
Milica Javdan

Opprøret i Iran – Den islamske republikken er et ideologisk okkupasjonsregime

Hvordan har khomeinismen medvirket til situasjonen i Iran i dag? Kan vi håpe på et fremtidig demokratisk Iran?
Totalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheter
Brasil, valg, politikk, flagg
Fanny Østmo da Costa

Valg i Brasil: Hva står på spill?

Valget i oktober får mye oppmerksomhet, da man frykter at Brasil kan bevege seg i en mindre demokratisk retning. 
DemokratiInternasjonaltPolitikk og samfunnPopulisme
Torkel Brekke

Ikke la deg lure av de store fortellingene om krenkelser og diskriminering. De river oss fra hverandre og bidrar til radikalisering.

Våren er her. 17. mai nærmer seg. Fortellingen om den norske nasjonen og grunnloven, smelter sammen med konfirmasjoner, feiring av ungdom og musikk fra russebusser.
IdentitetspolitikkPolitikk og samfunnDemokrati og rettigheter

Frum, David: Trumpocracy. The Corruption of the American Republic

Det er først og fremst som en konservativ Frum er interessant. Ikke minst når han nærmer seg det konservative sviket fra en moralsk posisjon.
Bård Larsen

Trumpismen har fått frem det verste på høyresiden

"Det er først og fremst som en konservativ Frum er interessant. Ikke minst når han nærmer seg det konservative sviket fra en moralsk posisjon," skriver Bård Larsen om ny bok.
DemokratiKonservatismeUSA

Likhetens pris

"Venstresiden vil ikke foreslå lik lønn til alle. Årsaken til at den ikke gjør det, som, ifølge resonnementet i Ulikhetens pris, burde gi oss verdens beste samfunn, er at sammenhengene faktisk ikke er så enkle som boken prediker," skriver Kristin Clemet på sin blogg. Se også debatten mellom Clemet og kunnskapsminister Kristin Halvorsen, samt forfatter Richard Wilkinson, i Dagsnytt 18.
Økonomi og velferd