Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Kristin Clemet

Dalai Lama og den norske (senti)mentaliteten

"Alt oppsummert er det nok derfor feil når Ole Paus etterlater inntrykk av at vi nylig var et "verdig folk" - mens vi nå er blitt et mer uverdig folk på grunn av behandlingen av Dalai Lama. Men det som har skjedd, gjør nok at flere er blitt klar over de harde realiteter i utenrikspolitikken, og at interessene - og ikke bare verdiene - veier tungt også for Norge," skriver Kristin Clemet.
Demokrati og rettigheter
Lars Peder Nordbakken

Liberalt og anti-liberalt demokrati

Dette notatet retter et kritisk søkelys mot anti-liberale idéstrømninger. Notatet belyser noen vesentlige sider ved den anti-liberalismen vi i dag finner blant ytterlig-gående sosialister, autoritære nasjonalkonservative og i enkelte populistiske bevegelser. Notatet viser også at liberalismeforakten på de politiske ytterfløyene har mange likhetstrekk med anti-liberale strømninger som kom til å dominere den politiske offentligheten i Tyskland utover på 1920- og 30-tallet.
DemokratiLiberalisme

Retningslinjer for refusjon og retur

Indra de Soysa

Is free-market capitalism more climate friendly than egalitarianism?

Many blame free-market capitalism for destroying both equitable outcomes and the climate. The evidence garnered from the examination of hard data on weak and strong sustainability, however, suggests just the opposite. Free-market capitalistic policies increase weak sustainability and reduce greenhouse gas emissions, whereas a measure of egalitarianism consistently works in the opposite direction.
Økonomiske systemerKlima og miljøNæringspolitikk

Madsen, Per Anders: 1989 – Året som endret Europa

Per Anders Madsen får på utmerket vis frem hvordan Leipzig var sentrum for den etter hvert massive motstanden mot DDR-regimet.

Vargas Llosa, Mario: Der Ruf der Horde

Mario Vargas Llosas liberalisme befinner seg i det samme åpne landskap som sine tenkere og inspirasjonskilder, og er å forstå som alt annet enn en fastlåst samling av dogmer.

Krohg-Sørensen, Kristian: Den russiske revolusjonen

Selv om Krohg-Sørensen er historisk korrekt i de fleste henseender, bringes det ikke særlig mye nytt til torgs. Som tegneserienerd får jeg imidlertid ikke det helt store utbyttet av den.
Bård Larsen

Nytt knefall for Kina?

Stortinget bør vurdere et hastevedtak, slik at Amnesty og andre menneskerettighetsorganisasjoner får demonstrere foran Stortinget der de hører hjemme. Bård Larsen i VG.
Demokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Ensidig og unyansert i Desse dagar

"Det er ingenting som tyder på at Norge er “i ferd med å gli bort fra de demokratiske prinsippene som dette landet er tuftet på”," skriver Kristin Clemet.
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen

Snurrig kritikk

"Braadland fremstår sår på sin egen venstresides vegne. Kan hende blir ikke Braadland fornøyd før det utelukkende skrives honnørord om venstresiden? Kanskje mener Braadland i fullt alvor at det autoritære egentlig er et eksklusivt høyresideprosjekt? Vel, det stemmer ikke. Verden er et vanskelig sted." Bård Larsen svarer.
Ideer
Haakon Riekeles

Venstres tronpretendenter

"Hvem kan etterfølge Trine Skei Grande som Venstres leder ved neste korsvei? Det finnes intet åpenbart svar – og dermed mange muligheter", skriver Haakon Riekeles.
Ideer
Bård Larsen

Manifests tegneserieversjon av den russiske revolusjonen er skoleflink og unnvikende

Bård Larsen anmelder tegneserieboken «Den russiske revolusjonen» av Kristian Krogh-Sørensen.
Ideer
Nikolai Hegertun

Kinesisk kattepine

"Kanskje er Norges veivalg overfor Kina et uttrykk for at norske diplomater og politikere tror de har flere strenger å spille på enn de normative," skriver Nikolai Hegertun.
Demokrati og rettigheter

Lenins totalitære prosjekt

At Lenin tok kverken på resten av venstresiden og forbød frie fagforeninger ser ikke ut til å gjøre stort inntrykk på de som setter sin lit til håpefull gjenfortelling av historien. Så til alle fritenkende, radikale unge som drifter litt mot Lenin i disse dager: Det er godt mulig at Lenin ikke ville satt pris på dere. Bård Larsen i VG.
Totalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheter
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Musikkbransje i skammekroken

"Selv om de er i sin fulle rett til å stå på krava, misbruker musikkbransjen en glimrende anledning til å fremme sine artister for et globalt publikum. Det er synd for bransjen, for artistene og for spredningen av ny, norsk kultur," skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Ideer
Kristin Clemet

Om spinn og mot-spinn, tåketale, vingling og sverting

Kristin Clemet blogger: "Det er mye debatt om tåkefyrster, vingling og sverting i norsk politikk nå. Men hvem spinner mest og best?"
Demokrati og rettigheter
Erik Jarle NordbøKristin Clemet

Skolen og boligen viktigst

"På tross av proklamasjoner om det motsatte: Det er ikke lett å se hva Aftenposten er uenig med oss i når det gjelder å beskrive levekårsforskjellene i Oslo." Erik Nordbø og Kristin Clemet i Aftenposten.
Økonomi
Bård Larsen

Det umuliges kunst

"Hem bør tro om igjen hvis han tror Traavik snikinnfører humanisme med slovensk fascismeironi eller at nordkoreansk etterretning ikke vet hva de gjør", skriver Bård Larsen i BT.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Et forsvar for kunstignorantene

"Det er en blandet fornøyelse å stikke den kritiske nesa inn i kunstens verden hvis man ikke sitter på kunstens teoretiske kompetanse. Det er fort gjort å få smekk på fingrene," skriver Bård Larsen hos Minerva.
Ideer
Torstein Ulserød

Regjeringens trøbbelsaker

"Logikken, ifølge disse analysene, er at en regjering som møter motstand, må gi seg, eller at den må unnlate å fremme forslag som den fornemmer kan føre til «bråk». Men idealet for politisk lederskap kan ikke være at vi til enhver tid skal ha et minimalt konfliktnivå," skriver Torstein Ulserød i Dagsavisen.
Ideer
Bård Larsen

Syria: Damned if you do, damned if you don’t

"Det er vanskelig å forestille seg at ikke Nato på et eller annet tidspunkt går til bakkekrig mot IS. Like vanskelig som å forestille seg at IS skal implodere i nær fremtid. I mellomtiden vil de kunne gjøre stor skade og føre til menneskelig lidelse i regionen som ikke har sitt sidestykke på denne siden av andre verdenskrig," skriver Bård Larsen hos Minerva.
Demokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Hvor er alle som bryr seg om Tibet?

"Nå har alle som er opptatt av menneskerettigheter i Tibet, en mulighet til å høre Tibets politiske leder. Derfor er underlig at det fortsatt er ledige plasser på morgendagens Civitafrokost. Men det er kanskje sånn vi er, mer opptatt av symbolpolitikk og Dalai Lama enn av realitetene?" Mathilde Fasting blogger før morgendagens frokostmøte.
Demokrati og rettigheter
Torstein Ulserød

Moderne menneskerettigheter?

"Stortinget skal i dag vedta en omfattende oppdatering av menneskerettsvernet i Grunnloven. Dessverre ligger det an til at prosessen ender med at Grunnloven vil bidra til en ytterligere relativisering av menneskerettsbegrepet," skriver Torstein Ulserød hos Minerva.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Det uviktige demokratiet?

"I sitt svar til min kronikk uttaler sosialpsykolog Arnulf Kolstad at ytringsfrihet ikke betyr så mye for ham. Det er alltid fascinerende med høyt oppsatte akademikere med venstreradikale meninger, som lever av å ytre seg og forske fritt, som lever trygt plassert i vestlige, tolerante land og som attpåtil synes at ytringsfrihet ikke er viktig. Kolstad mener nemlig at mat på bordet er viktigere enn demokrati," skriver Bård Larsen i VG.
DemokratiMenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Bård Larsen
Bård Larsen

Stå opp for menneskerettighetene

"Det er liten grunn til å tro at lille Norge har noen særlig innflytelse på menneskerettighetssituasjonen i Kina. Og det er uansett vanskelig å forstå at innflytelsen er stor nok til å rettferdiggjøre den moralske forviklingen Regjeringen har tråkket inn i. I denne saken har ikke Regjeringen maktet å overbevise om at vektleggingen er symmetrisk. Så langt er det først og fremst Kina som tjener på den norske regjeringens politikk," skriver Bård Larsen i VG.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Bård Larsen
Bård Larsen

SV: Halse lurer seg selv

"Halse mener at ideen om synergi mellom økonomisk vekst og demokrati har fått seg en alvorlig knekk ved eksempelet Kina. Men husk at Kina frem til Deng Xiaopings økonomiske reformer var et folkemorderisk regime. Forskjellen på da og nå er altså betydelig, selv om vi sammen bør forstette og legge press på Kina i menneskerettighetsspørsmål. Da gjenstår det å håpe på at Halse er enig i at en mer statsstyrt økonomi ikke er veien å gå for Kina," skriver Bård Larsen i VG.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheter

Homofile bør få adoptere

"I 1992 var kun 8 prosent av befolkningen for å la homofile få adopsjonsadgang. I 2007 var tallet steget til 61 prosent, og det er antagelig høyere i dag. Det finnes sikkert noen stemmer å hente på motstanden, men for et parti som skal være på fremskrittets – og dermed fremtidens– side, er det lite fornuftig å appellere til dem som mener alt var bedre før," skriver Ove Vanebo hos Minerva.
Ideer

RETT: Ytringsfrihet i et flerkulturelt Europa

Demokrati og rettigheter