Skal ytringsfriheten også gjelde for ekstremister?

Hvordan skal vi forstå begrepet ytringsfrihet, og hvor vid bør retten til å ytre seg være? Bør ytringsfriheten balanseres mot ønsket om å unngå rasisme eller religiøse krenkelser?

Gjest i denne episoden av Liberal halvtime er Sarah Zahid, medlem av ytringsfrihetskommisjonen, forfatter og jusstudent ved Universitetet i Bergen.

Episode 189 av Civitas podcast «Liberal halvtime» finner du her.

Podcasten er også tilgjengelig i iTunesSpotify, og mange andre podcast-apper.

Abonnér gjerne på podcasten, og gi oss en vurdering!

Spill av episoden direkte her via Spotify: 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »