Demokratiet trues i Europa – hva kan EU gjøre?

Se video fra Civitakveld med Bård Larsen, Inna Sangadzhieva, Eva Sarfi og Nick Sitter.