CIVITASAMTALEN: Digitalisering i skolen

Hvordan står det til med digitaliseringen i skolen? Bidrar digitalisering til at elevene lærer mer? Og hva forstår vi med digitalisering? Og hvordan påvirker coronakrisen bruken av digitale verktøy i skolen?

Marte Blikstad-Balas, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (UiO), i samtale med Eirik Løkke om digitalisering i skolen.

Civitasamtalen er en ideologisk diskusjon der et mangfold av personer og tema blir presentert.

Samtalene holder et rolig tempo, presenterer dybdekunnskap og ledes av Eirik Løkke, rådgiver i Civita.

Du finner alle episoder av Civitasamtalen på YouTube. Ved å abonnere på Civitas YouTube-kanal blir du oppdatert når nye episoder publiseres.

Se første episode av #Civitasamtalen:

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »