Appell til myndighetene: Ikke glem tankesmiene – pennen er mektigere enn sverdet!

Denne teksten ble lagt ut i anledning dagen 1. april 2020.

 

16. mars la regjeringen frem en liste over samfunnskritiske funksjoner, der de ansatte som har behov for det, skal få tilbud om skole- eller barnehageplass for sine barn. Dette er nødvendig for at foreldrene skal kunne gå på arbeid og funksjonene opprettholdes i denne vanskelige tiden. Det har også blitt delt ut krisepakker til næringslivet.

Civita har med skuffelse registrert at tankesmiene ikke er blitt inkludert blant de samfunnskritiske funksjonene. – Dette er tegn på manglende historisk forståelse. For det er ideer som beveger verden, uttaler Civita-historiker Bård Larsen.

For at tankesmiene skal oppfylle sin kritiske samfunnsrolle er det avgjørende at regjeringen kommer raskt på banen med krisetiltak som er tilpasset tankesmienes situasjon. Nye ideer er ikke gratis. Selv under normale omstendigheter er det krevende å tenke nye tanker. I den nåværende situasjonen, med små barn løpende rundt i huset, er det nesten umulig.

Alle som har lest Naomi Kleins bok «Sjokkdoktrinen», vet også at tankesmienes rolle er ekstra viktig i krisetider. Det er nå vi har sjansen til å omforme det norske samfunnet og økonomien i vårt bilde. Civita er allerede i gang med prosjekter for å svekke fagforeningenes makt og redusere velferdsstaten. Dette er prosjekter som kan lanseres raskt, dersom vi slipper stadige avbrytelser for å hjelpe barna med matte og norsk.

Tankesmier bør inkluderes i listen over samfunnskritisk personell, slik at tenketankarbeiderne kan få barna i barnehagen og fortsette det viktige arbeidet med å tenke. Pennen er mektigere enn sverdet. Og i det lange løp er den fortsatt mye viktigere for det liberale demokratiet enn antibac.

 

Denne teksten ble lagt ut i anledning dagen 1. april 2020.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »