Politisk bokhylle – mars 2020

 

Vi har samlet noen av de bøkene Civitas ansatte har lest og skrevet om i det vi har kalt en «politisk bokhylle», som du finner her.

Også de siste månedene har bøker om liberalismens utfordringer og fremtid dominert blant de omtalte bøkene. Mathilde Fasting skrev om Krastev og Holmes’ bok om utviklingen i Øst-Europa, og Lars Peder Nordbakken skrev om Acemoglu og Robinsons bok om institusjonenes betydning samt om Jan-Werner Mullers ferske bok om liberalismen:

Krastev, Ivan og Stephen Holmes: The Light that Failed. A Reckoning

Acemoglu, Daron og James A. Robinson: The Narrow Corridor – States, Societies and the Fate of Liberty

Müller, Jan-Werner: Furcht und Freiheit, Für einen anderen Liberalismus

Institusjonenes betydning er også sentralt i David Millers bok om nasjonal selvbestemmelse, her omtalt av Mathilde Fasting:

Miller, David: Is Self-Determination a Dangerous Illusion?

Lars Peder Nordbakken har også skrevet om en klassiker innenfor den moderne liberalismen, samt om to bøker som belyser liberalismens utvikling de siste tiårene:

Bobbio, Norberto: Liberalism and Democracy

Santagostino, Angelo: Luigi Einaudi, the Father of the «Fathers of Europe»

Reinhoudt, Jurgen og Serge Audier: The Walter Lippmann Colloquium, The Birth of Neo-Liberalism

Ikke alt Civitas ansatte leser, handler om liberalismen. Torkel Brekke har skrevet om mål- og resultatstyring i akademia:

Tjora, Aksel (red.): Universitetskamp

Aslak Versto Storsletten skrev om Bjørn Vidar Lerøens bok om norsk oljehistorie: «Skal vi forstå dagens velstand, må vi forstå hvordan den har blitt bygget opp».

Lerøen, Bjørn Vidar: Født til rikdom. En reise i Norges oljealder.

Lars Kolbeinstveit anmeldte Halvor Foslis innvandringskritiske bok, Mot nasjonalt sammenbrudd:

Fosli, Halvor: Mot nasjonalt sammenbrudd. Norge i masseinnvandringens tid

 

Resten av omtalene i den politiske bokhyllen kan leses her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »