Oppskrift på god samfunnsdebatt

Bjørgulv Braanen har rett når han skriver at samfunnsdebatten havner i grøfta når vi er mer opptatt av hvem som sier noe, enn hva som blir sagt. Kristin Clemet i Minerva.