Styringspartiene og ansvaret for helheten

«De gamle partiene bør se på konkurransen fra nye nisjepartier som en positiv utfordring og et korrektiv. Tradisjonelt har styringspartiene hatt størst tillit i de sakene som er viktigst for velgerne. Hvis de ikke har det ved dette valget, bør de prøve å gjenvinne tilliten til senere valg.»