Folket har rett, bortsett fra når det tar feil

Befolkningen i et demokrati vil alltid og naturligvis bestå av ulike meninger. Og hvis det var slik at det eksisterte en folkemening, er den åpenbart ingen garanti for å ha rett. I alle fall ikke hele tiden. Det har historien erfart oss.