Vi kommer ikke utenom friksjon i likestilingskampen

«Likestilling er viktig, men skal kvinner og menn lykkes med å ta utradisjonelle valg, må vi skille skarpere mellom reelle og ubetydelige hindre vi møter på veien.»