Klimaproblemet vil ikke løses av autoritært opprør fra intellektuelle

«Vi trenger en åpen demokratisk debatt om hvordan vi skal løse klimaproblemet. Kronikkforfatterne, derimot, tar til orde for et autoritært opprør.»