Undervurderer økonomer offentlig sektors bidrag til økonomien?

«Flere økonomer bør føle seg kallet til å gi bedre svar på de spørsmålene Mazzucato har reist, selv om det vil utfordre økonomifagets dominerende nyklassisisme», skriver Lars Peder Nordbakken.