Norge på likhetstoppen

«I Norge bidrar både en velfungerende markedsøkonomi, lønnsdannelsen, velferdsstaten og skattesystemet til å holde ulikheten nede.» Kristin Clemet i Aftenposten.