Nyliberalisme – en liten historie om et begreps fremvekst, inflasjon og meningsoppløsning

«Begrepets ideologiske slagside har langt på vei uthulet ordet for meningsinnhold», skriver Lars Peder Nordbakken.