Nyliberalismen fyller åtti

Den opprinnelige nyliberalismen stod for en grunnleggende kritikk og reform av den gamle liberalismen, i kontrast til det som ofte kalles «nyliberalisme» i dag. Lars Peder Nordbakken i Minerva.