Fire visjoner for Europa: Utenriksministeren presenterer regjeringens EU-strategi for 2018-2021

Hva ønsker regjeringen å oppnå i samarbeidet med EU? Og hvordan skal Norge få størst mulig gjennomslag i Europa? Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) presenterer regjeringens EU-strategi for perioden 2018 – 2021.