Et forsøk på å svare på de «konservatives» argumenter mot eggdonasjon

«Ja, ny teknologi påvirker  nye familiekonstruksjoner. Slik jeg ser det, er dette en fortsettelse av en eldgammel tradisjon for samspillet mellom ny teknologi og organisering av menneskelige samfunn,» skriver Mats Kirkebirkeland.